Therborn, Göran. 2015. ”Bland Intellektuella Och statstjänstemän – Mot gränslösa Horisonter”. Sociologisk Forskning 51 (3–4):145–158. https://doi.org/10.37062/sf.51.21844.