Forskning, Sociologisk. 2015. ”Författarpresentationer”. Sociologisk Forskning 51 (3–4):265–277. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21851.