Svallfors, Stefan. 2020. ”Politik På Riktigt. Handbok för Sociala ingenjörer: Irene Wennemo”. Sociologisk Forskning 57 (2):207–210. https://doi.org/10.37062/sf.57.21975.