Härnbro, Simon, Magnus Dahlstedt, och Marcus Herz. 2021. ”Social tjänst till Salu: Om Socialt Arbete I Upphandlingens Tid”. Sociologisk Forskning 58 (3):267–286. https://doi.org/10.37062/sf.58.22080.