Iversen, Clara, David Redmalm, Marie Flinkfeldt, och Marcus Persson. 2021. ”En människa Bland Andra? Äldre människors begripliggörande Av Vardagen under Covid-19-Krisen”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22100.