Wall, Erika, och Jonny Bergman. 2021. ”Tid för förändring Av Arbetsvillkor Inom vård Och Omsorg: Tid Och Temporalitet I Narrativt Meningsskapande under Den första Tiden Av Coronapandemin”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22103.