Jukkala, Tanya, Sara Ferlander, Osman Aytar, Emma Engdahl, Antoaneta Hristova, Maria Hopstadius, Andrew Blasko, och Vessela Misheva. 2021. ”Att Leva Med En världsomfattande Pandemi: En Studie Om människors Oro Kopplat till Covid-19 I Sverige”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22256.