Olaison, Anna, Maricel Knechtel, Sandra Torres, och Emilia Forssell. 2021. ”Dokumentationens Roll för Klientskapande Processer I äldreinriktat Socialt Arbete: Spelar utlandsfödd Bakgrund, kön Och ålder någon Roll?”. Sociologisk Forskning 58 (3):287–310. https://doi.org/10.37062/sf.58.22305.