Frödin, Olle, och Axel Fredholm. 2021. ”Transnationalism, Integration Och Etnisk Organisering: En Studie Av Svenska Etniska Organisationer I Ljuset Av civilsamhällets Omvandling”. Sociologisk Forskning 58 (3):311–338. https://doi.org/10.37062/sf.58.22308.