Jämte, Jan, Jasmine Kelekay, Leandro Schclarek Mulinari, och Lena Sohl. 2020. ”Samhällsvetenskapliga Perspektiv På Black Lives Matter”. Sociologisk Forskning 57 (3–4):363–379. https://doi.org/10.37062/sf.57.22320.