Hallström, Ina. 2020. ”Merleaus Mamma: Maria Törnqvist”. Sociologisk Forskning 57 (3–4):425–427. https://doi.org/10.37062/sf.57.22326.