Malmqvist, Karl. 2020. ”Fina Och Fula känslor? Historiska essäer: Eva Österberg”. Sociologisk Forskning 57 (3–4):431–434. https://doi.org/10.37062/sf.57.22328.