Engdahl, Emma, Hans Ekbrand, och Maria Nyman. 2021. ”#Metoo: En Kamp för Socialt erkännande Och rättvisa”. Sociologisk Forskning 58 (3):199–216. https://doi.org/10.37062/sf.58.22500.