Wågby Gräfe, Angelica. 2022. ”Den Sociala Meningen Med Barns Delaktighet I vårdnads-, Boende- Och umgängesprocesser”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):177–202. https://doi.org/10.37062/sf.59.23212.