Mulinari, Shai, Linda Soneryd, och Susanna Öhman. 2021. ”Sociologisk Forskning Om Covid-19-Pandemin: En Introduktion”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.23216.