Fernqvist, Stina. 2021. ”Forskningsetik. Vägval I samhällsvetenskapliga Studier: Sara Eldén”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.23219.