Flisbäck, Marita, och Margareta Carlén. 2022. ”Livspolitik Och Existentiell Mening I Ett alternativsamhälle På Landsbygden: Exemplet Uddebo”. Sociologisk Forskning 58 (4):407–432. https://doi.org/10.37062/sf.58.23258.