Persson Thunqvist, Daniel. 2022. ”Altruismens Kollektiva Former: Om Altruistiska ’yrkeshjältar’ utifrån Durkheim”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):55–73. https://doi.org/10.37062/sf.59.23430.