Uhnoo, Sara, och Ove Sernhede. 2022. ”Shout Out! Ortenpoddar Som Folkbildning, Motoffentlighet Och underhållning”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):149–176. https://doi.org/10.37062/sf.59.23506.