Granberg, Magnus. 2022. ”Ekonomisk Form Och Den ömsesidiga Konstitueringen Av ojämlika Sociala Relationer”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):75–99. https://doi.org/10.37062/sf.59.23509.