Lundberg, Anna, Anna Lindberg, och Mehek Muftee. 2022. ”’Även Om Du är Analfabet Så Antar Jag Att Du ändå Har En Tidsuppfattning Som Alla andra.’: En Kvalitativ Analys Av Temporala motsättningar I Svensk asylbyråkrati”. Sociologisk Forskning 59 (3):253–278. https://doi.org/10.37062/sf.59.23570.