Holmström, Charlotta. 2021. ”Samtyckesdynamiker. Sex, våldtäkt Och gråzonen däremellan: Lena Gunnarsson”. Sociologisk Forskning 58 (3):352–354. https://doi.org/10.37062/sf.58.23744.