Alm, Susanne. 2022. ”Social Inkludering Och inställning till omfördelning: Kvinnors Attityder I En Historisk Brytningstid”. Sociologisk Forskning 59 (3):279–298. https://doi.org/10.37062/sf.59.23870.