Edlund, Jonas, Sara Eldén, David Wästerfors, och Lena Sohl. 2022. ”Att Bedriva Sociologisk Forskning I En Tid Av byråkratiserad etikprövning”. Sociologisk Forskning 58 (4):455–466. https://doi.org/10.37062/sf.58.23907.