Ekström, Veronica, och Johan Hvenmark. 2023. ”Ett Pris Man får Betala? Om Kvalitet I socialtjänstens Arbete Med Skyddat Boende”. Sociologisk Forskning 59 (4):447–471. https://doi.org/10.37062/sf.59.24131.