Nelson, Kenneth. 2022. ”Fyra Generaliserade Steg I lärandeprocessen: En Vardagssociologisk Betraktelse över Gitarrspelande Och Sociologi”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):233–243. https://doi.org/10.37062/sf.59.24248.