Bogren, Alexandra. 2022. ”Övervakningskapitalismen. Vid Maktens Nya Frontlinjer: Shoshana Zuboff”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):215–218. https://doi.org/10.37062/sf.59.24249.