Ginnerskov, Josef. 2022. ”Sociologins Klassiker. Upptäckter Och återupptäckter: Lisa Eklund & Bo Isenberg (red.)”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):209–212. https://doi.org/10.37062/sf.59.24252.