Therborn, Göran. 2022. ”2034. Meritokratins uppgång Och Fall: Michael Young”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):213–214. https://doi.org/10.37062/sf.59.24255.