Forskning, Sociologisk. 2022. ”Förbundets Nya Styrelse”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):231. https://doi.org/10.37062/sf.59.24258.