Lidegran, Ida. 2023. ”När Skolan Blev En Marknad. Trettio år Med Friskolor Hur Marknadsskolan Splittrar Sverige: Per Kornhall, Sten Svensson, Majsa Allelin & Bo Karlsson Petter Sandgren”. Sociologisk Forskning 59 (4):493–496. https://doi.org/10.37062/sf.59.25038.