Lundqvist, Åsa. 2023. ”Sociologförbundet Har Ordet: Övergångar”. Sociologisk Forskning 59 (4):501. https://doi.org/10.37062/sf.59.25041.