Holmqvist, Diana. 2023. ”Feminism Och Konvivialitet. Samexistens, Oenighet, Hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) ”. Sociologisk Forskning 60 (1):107-9. https://doi.org/10.37062/sf.60.25223.