Lundqvist, Åsa. 2023. ”Sociologförbundet Har Ordet”. Sociologisk Forskning 60 (1):117. https://doi.org/10.37062/sf.60.25226.