Envall, Fredrik, Daniel Andersson, och Harald Rohracher. 2023. ”Att Energigemenskapa: Energigemenskaper Som Arena för klimatomställningens Praktiker Och Politik”. Sociologisk Forskning 60 (3-4):299-325. https://doi.org/10.37062/sf.60.25394.