Holmqvist, Mikael. 2024. ”Eliterna Och företagsekonomiseringen Av Sverige”. Sociologisk Forskning 61 (1):111-14. https://doi.org/10.37062/sf.61.25477.