Persson, Marcus, och Christian Ståhl. 2023. ”Sociologisk Forskning Ger Ut Sin 60:E årgång!”. Sociologisk Forskning 60 (2):121-23. https://doi.org/10.37062/sf.60.25480.