Ginnerskov, Josef. 2023. ”Mot Disciplinens kärna! : Från Sociologiska Paradigm till Sociologididaktik”. Sociologisk Forskning 60 (2):141-44. https://doi.org/10.37062/sf.60.25482.