Hansson, Erik. 2024. ”’Varje Timme I bassängen räknas’: Idrottslärares Erfarenheter Av Simundervisning I Svensk Grundskola”. Sociologisk Forskning 61 (2):145-69. https://doi.org/10.37062/sf.61.25798.