”Torgny T. Segerstedts Pris för 2022 Och 2023”. 2024. Sociologisk Forskning 61 (1):127. https://doi.org/10.37062/sf.61.26161.