Wettergren, Åsa. 2024. ”Sociologins Samtid Och Framtid, En Personlig Betraktelse”. Sociologisk Forskning 61 (2):243-45. https://doi.org/10.37062/sf.61.26302.