Wallinder, Ylva. 2024. ”Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan Som Politik Och Intressekamp, 2023”. Sociologisk Forskning 61 (2):233-36. https://doi.org/10.37062/sf.61.26303.