Forsberg, H. (2018) ”Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 23–52. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18178 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).