Willander, E. (2018) ”Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion på individnivå i Sverige”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 53–74. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18179 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).