Willander, E. (2018) ”Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion på individnivå i Sverige”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 53–74. doi: 10.37062/sf.55.18179.