Berggren, K. (2018) ”Vem är teori? Ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv på sociologisk teori”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 75–91. doi: 10.37062/sf.55.18180.