Udehn, L. (2018) ”Kommentarer till ’Vem är teori?’”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 93–97. doi: 10.37062/sf.55.18181.