Redaktionen (2018) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 111–115. doi: 10.37062/sf.55.18184.