Dahlstedt, M., Eliassi, B. och Salmonsson, L. (2017) ”Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid – inledande reflektioner”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 5–10. doi: 10.37062/sf.54.18202.