Dahlstedt, M., Fejes, A., Olson, M., Rahm, L. och Sandberg, F. (2017) ”Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 31–50. doi: 10.37062/sf.54.18204.