Redaktionen (2017) ”Redaktionens tack: Granskare 2013–2016”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 157–158. doi: 10.37062/sf.54.18211.